top of page

Sámi málengovat!

11 PDF gova. 

 

Dát govat leat diláus bargu Julla Májja biblioteahkabusses ja dál mii háledit juohkit daid viidásit go máŋgasat leat daid jearuhan!

 

Huomit ahte govat sáddejuvvot PDF formahtas e-poasta čujuhussii man čálát diŋgojupmai! De sáhtát ieš daid čállit olggos nu máŋgii go hálidat!😊

 

Govat čuvvot unnoračča jagi sámi bearrásis ja mánáidgarddis. Govat maid hástalit nisson ja dievdu noarpmaid sámi servodagas ja unnoraš sáhttá leat sihkke bárdni, nieida dahje ii-binára. 

 

Summi maid mávssát govaid ovddas lea govaid sáddema barguáigi. 

Govaid mielde čuvvo oanehis muitalus unnoraša jagi birra, dávvisámegillii. 


 

Sámi coloringpages! 

11 PDF pictures. 

These pictures were an order from the bookbus Julla Májja and now we want to share them due to requests! 

 

Observe that these will be sent in PDF format to the e-mail address you entered! Then you can print them unlimited 😊

 

Pictures follow "Unnoraš" year with their sámi family and in kindergatden. The pictures also challenge traditional gender norms and Unnoraš can be either a girl, boy or non-binary. 

 

The prize you pay is for the work time arranging and sending the files. 

Included will be a short story about unnorašas in Northern Sámi. 

 

 

Samiska målarbilder! 

11 PDF bilder. 

Dessa är ett beställningsjobb av samiska bokbussen Julla Májja och nu vill vi dela dem med fler efter efterfrågan! 

 

Observera att bilderna skickas digitalt till epost adressen som anges! Du kan sedan skriva ut dem i obegränsad mängd 😊

 

Bilderna följer Unnoraš år i en samisk familj och förskolan. Bilderna utmanar även traditionella könsroller och Unnoraš kan vara både pojke, flicka eller ickebinär. 

 

Priset du betalar är för arbetstiden att arrangera och skicka bilderna. 

Inkluderat kommer vara en kort berättelse om unnoraš på nordsamiska.

 

Sámi Málengovat!

kr220.00Price
    bottom of page